Gratis verzending boven € 50,--
 
De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg
0

Contact

't Lant van Texsel

Waalderstraat 23
1791 EB
Den Burg | Texel

Telefoon: +31 (0)222-322031

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zijn op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.

  • Hits: 10179

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Winkel op Texel gevestigd te Den Burg Versie geldig vanaf 01-01-2010

Algemene voorwaarden

1.Algemeen

Winkeloptexel.nl is de webwinkel van ’t Lant van Texsel.

Adres: Waalderstraat 23, 1791 EB, Den Burg
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel nr: 00 31 (0) 222 322031

Banknummer NL06RABO0156248808
BIC nummer RABONL2U

KvK nr. 37078870 te Alkmaar
BTWnr. 187163054B01

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van winkeloptexel.nl. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. De klant is pas gebonden aan de algemene voorwaarden nadat hij of zij tijdens het bestelproces door aanvinken de geldigheid hiervan heeft aanvaard.

1.2 winkeloptexel.nl heeft ten alle tijden het recht de voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling bij winkeloptexel.nl. Winkeloptexel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.

2.3 De klant kan de door winkeloptexel.nl op de website aangeboden producten bestellen en de producten thuis of op een ander afleveradres laten bezorgen.

3. Prijzen en betaling

3.1.Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijk voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW. De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door winkeloptexel.nl worden gecorrigeerd.

3.2. De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3. Bij bestellingen via winkeloptexel.nl kan op de volgende manieren worden betaald:

- Vooruitbetaling door overboeking

- Ideal via winkeloptexel.nl

Winkeloptexel.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via winkeloptexel.nl.

3.4. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Tijdens het bestelproces, dus voor het sluiten van de overeenkomst, wordt de consument geïnformeerd over de verzendkosten.

De op de website en in promoties en akties vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.


4 Verzending

4.1. Winkeloptexel.nl besteedt het bezorgen van de bestelde producten uit aan TNT Post. Voor buitenlandse zendingen zal per keer bekeken worden welk bedrijf hiervoor gebruikt zal worden.

4.2. Bij leveringen wordt door winkeloptexel.nl verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten binnen Nederland zijn per bestelling € 2,64 als het door de brievenbus kan. Voor grotere pakketten is het € 6,75. Bovenstaande verzendtarieven gelden tot het bedrag van € 50,00. Bestellingen vanaf € 50,00 zijn gratis.

4.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor winkeloptexel.nl

4.4 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met u over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Winkeloptexel.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.


5. Levertijden

5.1. Winkeloptexel.nl streeft ernaar om het bestelde product binnen 5 werkdagen te leveren.

5.2.. Een product is op voorraad, tenzij anders vermeld. Indien u een artikel bestelt met een langere levertijd, dan neemt winkeloptexel.nl, na plaatsing van de order, contact met u op over de te verwachten levertijd. Vanzelfsprekend kunt u de bestelling binnen 24 uur annuleren indien u niet akkoord gaat met de te verwachten levertijd. Indien een product niet leverbaar meer is door de fabrikant dan stelt winkeloptexel.nl u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5.3. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, of wanneer de klant een langere levertijd is overeengekomen met winkeloptexel.nl. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren dan wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij of zij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.


6. Voorraad

6.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.7. Zichttermijn/ herroepingsrecht

7.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand ( artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan winkeloptexel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending , daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftlijk melding te maken bij winkeloptexel.nl. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt winkeloptexel.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7.2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

7.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen,
* producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt, waarop de leverancier geen invloed heeft,
* producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
* voor producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunnen bedreven of verouderen.
* producten in de uitverkoop. Producten in de uitverkoop kunnen geretourneerd worden, echter dan zel een tegoedbon gegeven worden. Artikelen met meer dan 40% korting kunnen helaas niet worden teruggestuurd, dan wel geretourneerd worden.

8. Ruilen

8.1 Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na ontvangst hetzij schriftelijk te melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., hetzij telefonisch 0222 320231 aan ons te melden. Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retourzending voldoende gefrankeerd en in originele staat aan ons adres. Na ontvangst ruilen wij het artikel om en sturen het (eenmalig zonder verdere verzendkosten) aan u retour. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien ze gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt.

9. Akties en kortingen

9.1. Voor een bestelling geldt altijd de prijs, (en korting/aktie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Winkeloptexel.nl bepaalt het begin en/of eind van een aktie/ kortingsaktie. Winkeloptexel.nl gaat niet over tot teruggave van het prijsverschil na start van een aktie.

9.2. Alle in onze vermelde aanbiedingen van de producten, zowel in de winkel als elders, gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum doch kunnen door winkeloptexel.nl vroegtijdig beeindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Winkeloptexel.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bijde koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

10.2 De garantietermijn van winkeloptexel.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Winkeloptexel.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

10.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan winkeloptexel.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan winkeloptexel.nl Dit kan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar: Lant van Texsel, Waalderstraat 23, 1791 EB, Den Burg o.v.v. klacht. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

10.4 Indien klachten van de afnemer door winkeloptexel.nl gegrond worden bevonden, zal winkeloptexel.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van winkeloptexel.nl en mitsdien het bedrag de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel ( naar keuze van winkeloptexel.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van winkeloptexel.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van winkeloptexel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke voor dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.5. Winkeloptexel.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

10.6. Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens winkeloptexel.nl in gebreke is; B) de afnemer de geelverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van winkeloptexel.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Alle producten die in het assortiment van winkeloptexel.nl zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

11.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Winkeloptexel.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/ of onvolledig is. Winkeloptexel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

11.3. Winkeloptexel.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

11.4. Winkeloptexel.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. Indien u ervoor kiest een pakket verzekerd te verzenden verzoeken wij u winkeloptexel.nl hiervan op de hoogte te stellen.

11.5. Winkeloptexel.nl heeft op haar websiet links naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Winkeloptexel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is winkeloptexel.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting  jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Gegevensbeheer

13.1. Indien u een bestelling plaatst bij winkeloptexel.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van winkeloptexel.nl. Winkeloptexel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

13.2. Winkeloptexel.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.

13.3. Winkeloptexel.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


14. Intellectueel eigendom

14.1. De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij winkeloptexel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/ of commerciele know how, methoden en concepten.

14.3. Het is de afnemer verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van winkeloptexel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik van het product zelf.

15. Toepasselijk recht

15.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist winkeloptexel.nl. Alle rechten voorbehouden.

15.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.

15.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

16.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de afnemer.

  • Hits: 4513

Home

"'t Lant van Texsel"

Cadeauwinkel & Galanterie

Winkel op Texel is de webwinkel van 't Lant van Texsel. De winkel bevindt zich in het centrum van Den Burg op het eiland Texel en verkoopt originele woonaccesoires en cadeauartikelen.

De webshop van 't Lant van Texsel: winkeloptexel.nl is officiële verkoper van het Deense merk RICE.

RICE is een hip merk die bekend staat om haar vrolijke kleuren en leuke prints. Rice woonproducten worden met verantwoord geproduceerd met respect voor mens en milieu.

Bekijk hier onze uitgebreide collectie van RICE.

Lees meer: Home

  • Hits: 150055

FAQ's

Ja. Groen blijft groen en rood blijft rood. Toch kan een foto die je op het scherm bekijkt er een beetje anders uitzien dan het product zelf. Dat hangt onder meer af van je schermtype en van je beeldscherminstellingen. Maar zelfs op het beste scherm ziet een foto er een beetje anders uit dan bijvoorbeeld een afdruk of het product zelf.

Veel van onze producten zijn handgemaakt en zijn dus uniek. Afmetingen kunnen dan lichtjes afwijken. Omdat WINKEL OP TEXEL je volledig en betrouwbaar wil informeren, geven we je altijd ten minste een goed idee van de afmetingen.

Ken je niet de exacte kledingmaat, dan geven we je als tip een paar aanwijzingen:

vanaf 92: 2 jaar
vanaf 98: 3 jaar
vanaf 104: 4 jaar
vanaf 110: 5 jaar
vanaf 116: 6 jaar
vanaf 122: 7 jaar
vanaf 128: 8 jaar
vanaf 134: 9 jaar
vanaf 140: 10 jaar
vanaf 146: 11 jaar
vanaf 152: 12 jaar

Maar ja, een meisje is geen jongen en een zeepaardje geen zeehond.

Op maandag en woensdag tot en met zaterdag zijn wij in ieder geval telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur via ons telefoonnummer 0031(0)222 322031. Daarnaast kan je ook altijd een mail versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan nemen wij contact met je op om samen je vragen over de bestelling die je wilt doen door te nemen.

Ja, de producten die op de webwinkel staan zijn ook verkrijgbaar en te bezichtigen ( en aan te raken) in onze winkel, Waalderstraat 23 in Den Burg op Texel. Op dit moment is in onze winkel een groter assortiment aanwezig dan op de webwinkel.

De verzendkosten zijn afhankelijk van wat je besteld. Past de bestelling door een brievenbus of wordt het als pakket verstuurd. Bij het overzicht van de bestelling worden altijd de verzendkosten vermeldt. Daarna kan je altijd je bestelling nog wijzigen. Bij een bestelling boven de € 150,00 worden geen verzendkosten gerekend.

Dan krijg je zo spoedig mogelijk een bericht van ons wanneer het product weer voorradig is.

De eerste keer dat je een bestelling doet in onze webwinkel vragen we je bij de bestelling je persoonlijke gegevens te registreren zodat we je uitgezochte producten kunnen opsturen. Bij elke volgende bestelling volstaat het om je aan te melden met je e-mailadres en je zelf gekozen wachtwoord.

Met behulp van een wachtwoord kan je gemakkelijk bestellingen plaatsen en krijg je toegang tot persoonlijke diensten van onze webwinkel. Je kan volledig vrij je wachtwoord kiezen. Een combinatie van letters en cijfers die moeilijk door iemand anders te raden is, is natuurlijk het best.

Je gebruikersnaam is altijd gelijk aan je e-mailadres. Je kan volledig vrij je wachtwoord kiezen. Een combinatie van letters en cijfers die moeilijk door iemand anders te raden is, is natuurlijk het best. Je kan je e-mailadres en wachtwoord wijzigen onder ‘Mijn profiel’ als je aangemeld bent op onze webwinkel.

Bij ons op de webwinkel kan je betalen via iDEAL. of overmaken naar onze bankrekeningnummer 3625.51.294 t.n.v 't Lant van Texsel. Voor de buitenlandse betalers: IBAN nummer is NL06 RABO 0156 2488 08 en de BIC-code is RABONL2U

Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen afrekenen. Je rekent af in je eigen vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Bij het afrekenen van de bestelling kun je aangeven dat je met iDEAL wilt betalen. Daarna klik je op de iDEAL-betaalknop en selecteer je de bank. Vervolgens word je doorgeleid naar je eigen bank waar de betaalopdracht voor je klaar staat. Je wordt door je bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en daarna autoriseer je de betaling. iDEAL wordt ondersteund door Rabobank, ABN AMRO, ING Bank, Postbank, en SNS.

Wij versturen zo snel mogelijk je bestelling, maar hou rekening met een termijn van 5 werkdagen. Als het ons niet lukt om je bestelling binnen 5 dagen te versturen, dan laten wij je dat zo spoedig mogelijk weten.

Geen probleem. Je kan bij je bestelling het adres van je buren of van je werk invullen. Gaf je toch je eigen adres in, maar ben je om de een of andere reden niet thuis? Dan zal er een kaartje in je brievenbus steken en kan je je pakket afhalen op het postkantoor. Grotere pakketten worden door een koeriersdienst bezorgd. Zij proberen vaak het pakket bij de buren af te leveren en laten ook een kaartje in je brievenbus achter.

Jazeker. Tijdens het bestellen kan je de naam en het leveringsadres van de gelukkige opgeven. Je kan zelfs een persoonlijke boodschap schrijven die we op een leuke kaartje schrijven en bij de bestelling voegen. Bij elk product kan je aangeven of het een cadeau is. Wij zorgen ervoor dat het een mooi cadeau is die naar het feestvarken wordt opgestuurd.

Als je bij de levering merkt dat er iets stuk is, kan je het best binnen 24uur contact met ons opnemen via het nummer 0222 322031. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na overleg kan je het pakje terugsturen en doen we het nodige om het product te vervangen.

Retourzendingen stuur je naar voldoende gefrankeerd naar 't Lant van Texsel, Waalderstraat 23, 1791 EB, Den Burg.

Lees meer: FAQ's

  • Hits: 4209

Openingstijden

Maandag tot zaterdag:
10:00 tot 17:00 uur

Zondag: gesloten

Contact

Waalderstraat 23
1791 EB, Den Burg, Texel

Tel: 0222 322 031
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 37078870
BTW: NL187163054B01

All rights reserved

't Lant van Texsel